Jäta menüü vahele

Tulge virtuaalsele teemapäevale Eesti omariikluse taastamisest!

8. mail 2021 toimub viimane Riigikantselei poolt õpilastele ja õpetajatele korraldatud teemapäev. Sel korral on teemaks „Eesti omariikluse taastamine. Eesti tänases maailmas“.

Teemapäeva avab Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes mõtestab, kuidas iseseisvuse taastamise järel tehtud valikud ning majandusreformid mõjutasid Eesti sotsiaal-majanduslikku arengut selliselt, et oleme nüüdseks jõudnud jõukate riikide hulka.

Siim Kallas ja Marju Lauristin avavad nii taasiseseisvumise perioodi poliitiliste valikute kui ka tolleaegsete majanduses tehtud reformide olemust.

Ivo Linna selgitab noortele laulvat revolutsiooni muusiku pilgu läbi.

Teemapäeva võtab kokku Eesti saadik ÜRO juures Sven Jürgenson, kes mõtestab lahti Eesti integreerumist läänemaailmaga ning liitlassuhete loomist. 

Riigikantselei organiseeritud teemapäevad on osa iseseisvumise taastamise 30. aastapäeva noorteprogrammidest. Teemapäevade rõhuasetused haakuvad tugevalt ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ainekavadega ning nende eesmärk on populariseerida ajalooõpet, suurendada teadlikkust Eesti omariikluse taastamisest ja toetada septembris toimuvat ajarännakut aastasse 1991.   

8. mai kava ja registreerimine aadressil https://lingid.ee/teemapaev.