Jäta menüü vahele
Virtuaalsed teemapäevad omariikluse taastamisest

Virtuaalsed teemapäevad omariikluse taastamisest

Toetamaks põhikooli ja gümnaasiumi õppekava realiseerumist, toimusid 24. aprillil, 1. ja 8. mail õpilastele virtuaalsed teemapäevad, kus omaaegsete sündmuste võtmeisikud, erialaeksperdid ning ajalooõpetajad mitmetest Euroopa riikidest avasid Eesti iseseisvuse taastamise protsessi, asetades need maailma ajaloo konteksti.

13. septembril 1991. aastal tuli esimeseks istungiks kokku Põhiseaduslik Assamblee, mis töötas välja Eesti Vabariigi neljanda põhiseaduse. 17. septembril 1991. aastal ühinesid Eesti, Läti ja Leedu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga. Raudse eesriide langemine ning iseseisvuse taastamine lõid võimaluse pagulaseestlase naasmiseks kodumaale. Kõnelemaks pagulaseestlaste ajaloost ning kultuuriloost, toimusid 16. ja 23. septembril 2021 virtuaalsed teemapäevad, kus esinesid Iivi Zajedova (Praha Karli Ülikool), Anu Kell (Tallinna Reaalkool), Mari-Ann ja Tunne Kelam ning Marju Rink-Abel.