Jäta menüü vahele
iseseisvuse taastamine 30 Kiri peaministrile

Sõnaloominguvõistlus “Kiri peaministrile”

Koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ning Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liiduga kutsume 7.–12. klassi õpilasi osalema sõnaloominguvõistlusel „Kiri peaministrile“.

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Mõtestamaks ja väärtustamaks olnut, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega mitmeid üritusi, sh noortele suunatud projekte. Meil on üks Eesti ja me teeme seda koos. Seetõttu palume teid koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liiduga osalema järgnevas 7.–12. klassi õpilastele suunatud noorteprojektis.

Projekti kirjeldus

Kirjas võiks mõtestada Eesti omariikluse taastamise olulisust ning esitada nägemus, milline võiks olla Eesti Vabariik kolmekümne aasta pärast.

Oodatud on kirjažanris tekstid 7.–12. klassi õpilastelt. Põhikooliõpilased võivad kirjutada eesti või vene keeles, gümnasistid eesti keeles. Kiri peaks olema vormistatud isikliku pöördumisena ja mahult mitte ületama 5000 tähemärki koos tühikutega. Teksti font Times New Roman 12, reavahe 1,5, rööpjoondus.
Võistlustöö saata pdf-formaadis hiljemalt 17.05.2021 e-posti aadressil: grete.radvilavicius@riigikantselei.ee. Tööle lisada õpilase nimi, klass, kool, e-posti aadress, telefoninumber, juhendaja nimi ja e-posti aadress. Võistlustööde juhendajaks võivad olla õpetajad, ringijuhid, vanemad õed-vennad, vanemad, vanavanemad jne.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Kaja Sarapuuga (kaja@eeselts.edu.ee, tel 56655623) või Jelena Moisejevaga (jelena.moisejeva.tovl@gmail.com; tel 56611089).

Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, eksponeerida näitustel jne. Parimaid tööd valib välja žürii, kuhu kuuluvad kultuuriinimesed, kirjandusteadlased, eesti ja vene keele õpetajad. Võidukirju loeb peaminister. Kõik osalejad saavad Riigikantselei tänukirjad, silmapaistvamate tööde autoreid ja juhendajaid tunnustatakse Tallinnas toimuval tänuüritusel.

Riigikantselei noorteprojektide meeskond: Grete Radvilavicius ja Madis Somelar
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimees Kaja Sarapuu
Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liidu esimees Jelena Moisejeva