Jäta menüü vahele
Eesti omariikluse taastamine

Õpimapp teemal “Eesti omariikluse taastamine”

Koostöös Eesti Klassiõpetajate Liiduga kutsume 1.–6. klassi õpilasi koostama õpimappe teemal „Eesti omariikluse taastamine“.

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Mõtestamaks ja väärtustamaks olnut, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega mitmeid üritusi, sh noortele suunatud projekte. Meil on üks Eesti ja me teeme seda koos. Seetõttu palume teid koostöös Eesti Klassiõpetajate Liiduga osalema järgnevas I ja II kooliastme õpilastele suunatud noorteprojektis.

Projekti kirjeldus

Õpimapi struktuuri ning rõhuasetused valib iga mapi autor ise. Mapile annavad omanäolisust pereliikmete ja sugulastega läbiviidud vestluste talletused, isikliku fotokogu kasutamine, sündmuste ainetel valminud joonistused, luuletused, loovülesanded jne. Õpimapp võib olla koostatud eesti või vene keeles.

Õpimapis võib kajastada järgnevaid taasiseseisvumisega seotud märksõnu: tuntumad eestvedajad (nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil), kaubandus (sh valuutapoed), muusika, lastesaated, roheliste rattaretk, öölaulupeod, fosforiidisõda, Hirvepargi miiting, laulev revolutsioon, Balti kett, Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, rahareform jne. Riigikantselei palub, et videos esitatud materjal oleks tõetruu.

Õpimappide juhendajaks võivad olla õpetajad, ringijuhid, vanemad õed-vennad, vanemad, vanavanemad jne.

Õpimappide valmimise tähtaeg on 10. mai 2021. 10.-14. mail 2021 toimub õpimappide esitlus klassis või koolis (distantsõppe korral veebis). Koolisiseselt valitakse välja õpimapid, mis saadetakse Eesti Klassiõpetajate Liidule 28. maiks 2021 järgneval aadressil: Uus 13b-18, Tartu, 50603.

Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, eksponeerida näitustel jne.

Žürii liikmed on Eesti Klassiõpetajate Liidust ja Riigikantseleist. Kõik osalejad saavad Riigikantselei tänukirjad, silmapaistvamate tööde autoreid ja juhendajaid tunnustatakse eraldi. Parimaid õpimappe esitletakse augustis 2021 Eesti Rahva Muuseumis.

Riigikantselei noorteprojektide meeskond
Grete Radvilavicius ja Madis Somelar

Eesti Klassiõpetajate Liit
Külli Arand, Tiie Jaaniste, Piret Jõul, Raina Uibo, Merle Varek

Suunised õpimapi koostajale

Hea õpimapi sisu on eesmärgistatud, loogilises järjekorras teemakohane lugu. Õpimapp võib olla käsikirjaline või trükikirjaline. Esimesel juhul on oluline käekirja korrektsus.

Korrektne õpimapp on:

 • köidetud ja tugevate kaantega;
 • A4 formaadis;
 • viidatud illustreeriva materjaliga;
 • trükikirjalise mapi puhul
  • kirja stiil: Times New Roman
  • kirja suurus: pealkirjad 14, tekst 12
  • pealkiri paksus kirjas ja joondatud vasakule
  • reavahe 1,5
  • rööpjoondus
  • leheküljenumber lehe all keskel
  • lehe veerised: üleval ja all 2,5 cm, paremal 2 cm ja vasakul 3 cm vaba ruumi.

Õpimapp sisaldab:

 • tiitelleht
  • kooli nimi
  • pealkiri
  • õpilase ees- ja perekonnanimi
  • klass
  • juhendaja
  • õpimapi valmimise aasta
 • sisukord
 • sissejuhatus
 • sisu peatükkidena
 • kokkuvõte
 • kasutatud materjalide loetelu

Küsimuste korral palun võtke ühendust Eesti Klassiõpetajate Liiduga e-posti aadressil klassiopetajateliit@gmail.com

vene keeles