Jäta menüü vahele

Õpilasmalevate tegevused

Tallinna õpilasmalev, Pärnumaa õpilasmalev ja Tartu noorte töömalev koostöös Riigikantselei iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva toimkonna ning Haridus- ja Noorteametiga kutsusid malevasuve 2021 eel kõiki Eesti malevakorraldajaid ühiselt tähistama Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva ning viima läbi tegevusi, mis pühendatud sellele olulisele tähtpäevale. Üleskutse nimetati malevakorraldajate 2021 ühiseks sihiks.

Ühisest sihist võttis osa lisaks eesvedajatele 13 malevakorraldajat üle Eesti: MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing, Rakvere linna õpilasmalev, Lääne-Harju õpilasmalev, Mustvee valla noortekeskus, Saaremaa õpilasmalev, Loksa õpilasmalev, Rae õpilasmalev, Koeru valla õpilasmalev, Puhja kool, Muhu noortekeskus, MTÜ Tiigisaare, Abja noortekeskus ja Rakvere Vallavalitsus.

Tegevused malevakorraldajate ühisest sihist:

 • Maleva algatus ehk MAlgatus 2021 – „Malevlaste 30 heategu kogukonna heaks“
  MAlgatus on malevarühmade omal algatusel ühistegevusena tehtav ühiskonnale kasulik tegu, mis loob väärtust kohalikule kogukonnale. Miks mitte öelda, et noored parandavad maailma! MAlgatamise idee sai alguse 2008. aastal ja toimus mitmete Eesti malevakorraldajate rühmades aktiivselt kuni 2012. aastani. Käesoleval aastal võeti eesmärk MAlgatus vähemalt üheks suveks taas ellu kutsuda.
 • 2021 Malgatuse käigus tehti korda mitmeid koolihoove, mängu- ja spordiväljakuid. Pandi üles uusi võrkpalliplatse. Muuhulgas restaureeriti ära paat, värviti üle külaplatsi välikäimla, alustati restorani üle värvimist, korrastati kergliiklusteid, liiklusse lisati ka uus malevlaste poolt värvitud suunaviide. Lisaks käidi abiks vabatahtlikena uuskasutuskeskuses, tehti kaasa koolikampaanias „Südamekaru aitab lapsed kooli“ ja oldi abiks ka 20. augusti öölaulupeo “Vaba Eesti!” ettevalmistuste juures Tallinna lauluväljakul.
Tallinna õpilasmaleva Mäekaaraku rühm malgatamas
 • Iseseisvuse taastamise perioodi silmapaistvate isikute malevarühmadesse külla kutsumine
  Kutsutute hulka kuulusid näiteks Marju Lauristin ja Ignar Fjuk.
Tallinna õpilasmaleva rühmad Lemmatu Marjatalu 3 ja Põltsamaa kohtumas Marju Lauristiniga
 • Uute maleva piltide konkurss
  Pildistamine 30 aasta taguse tehnikaga (nö „seebikarpidega“, vanade fotoaparaatidega vms) ja ilmutamine paberile.
Tartu noorte töömaleva Lemmatu Marjatalu 1 rühma foto seebikarbist
 • Eesti iseseisvuse taastamise sündmustest inspireeritud etluskavade loomine
  Etluskava pidi toetuma vähemalt ühele Eesti taasiseseisvumisega seotud sündmusele/tähtsale olukorrale (nt. laulev revolutsioon, Balti kett, teletorni kaitsmine, Toompea ründamine jne.) või hoopis mõnele kodusele/olmelisele sündmusele (nt. toodi Eesti lipp välja, tähistati jõule, saadi lääne kaupa jne). Kokku filmiti üles 36 etluskava. Parimad kavad said au esineda Eesti õpilasmaleva kokkutulekul. Vaata toimkonna lemmikuid siit.

10.–12. augustil korraldas SA Õpilasmalev Saaremaal Illiku laiul 2021. aasta õpilasmaleva vabariikliku kokkutuleku, mis oli samuti pühendatud iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamisele. Malevlastele esines Ivo Linna koos ansambliga Supernova.

Foto: Laura Karp

Sellel suvel pakkus Tallinna linn õpilasmaleva 60 rühmas tööd 900 pealinna noorele, üle Eesti kokku oli omavalitsuste korraldatavates rühmades töötamas umbes 4800 malevanoort.

2021. aastal taaselustasid Eesti Õpilasmaleva laulu Tallinna Õpilasmaleva aktiivi malevanoored Laura Rebane ja Ricco Rosin.

Eesti Õpilasmaleva laul: “Kui juunipäev käib heledamat tiiru…” R. Vood / J. Ergma

Täname kõiki malevanoori, kes sellel aastal õpilasmaleva tegevustesse panustasid!