Jäta menüü vahele

Digitaalsete kollaažide konkurss “TaasPILDIL”

Koostöös Kunstihariduse Ühinguga kutsume 4.–12. klassi õpilasi osalema digitaalsete kollaažide konkursil „TaasPILDIL“.

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Mõtestamaks ja väärtustamaks olnut, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega mitmeid üritusi, sh noortele suunatud projekte. Meil on üks Eesti ja me teeme seda koos. Seetõttu palume teid koostöös Kunstihariduse Ühinguga osalema järgnevas 4.–12. klassi õpilastele suunatud noorteprojektis.

Projekti kirjeldus

Taasiseseisvumisele eelnes ja sellega kaasnes rida olulisi sündmusi. Ka 30 aasta jooksul vabas Eesti riigis on toimunud märkimisväärseid poliitilisi ja kultuuriüritusi. Kõigi nende sündmustega on seotud palju inimesi, nende seas kultuuritegelasi ja poliitikuid. Meenutame koos ja väärtustame seda teekonda, neid sündmusi ja inimesi – paneme nad pildile.

Osalema on oodatud kõik õpilased 4.–12. klassini. Iga osaleja võib esitada ühe töö, valmistades arvutis fotodest tehtud kollaaži. Lisada võib värvilisi pindasid, teksti, ise arvutis/joonistuslaual joonistatud detaile, aga ka paberile joonistatud/maalitud ja pildistatud detaile.

Otsida võib fotosid taasiseseisvumisele eelnenud ja kaasnenud sündmustega ning sellega seotud inimestega, aga ka järgnevate märgiliste sündmuste ja inimeste kohta ajalehtedest, ajakirjadest, internetist jne. Valida just need, kes/mis tunduvad kõige olulisemad. Võimalusel võib kasutada ka erakogu fotosid.

Nõuded konkursitööle

Tehnika: Digitaalne kollaaž, formaadi orientatsioon: maastik. Faili suurus A3, resolutsioon 300 dpi (4960×3508 pikslit, sest parimad tööd trükitakse ka paberile). Töö esitada PNG failina. Töö esitamise tähtaeg on 21. mai 2021. Saata e-posti aadressile taaspildil@gmail.com ja kirja sisusse lisada järgmised andmed: autori nimi, autori meiliaadress, vanus, klass, kool, juhendaja nimi (kui töö tehtud juhendajaga).

Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, eksponeerida näitustel jne.

Žürii liikmed on Kunstihariduse Ühingust ja Riigikantseleist. Kõik osalejad saavad Riigikantselei tänukirjad, silmapaistvamate tööde autoreid ja juhendajaid tunnustatakse eraldi Tallinnas toimuval tänuüritusel. Konkursitöödest valmib veebinäitus ja parimaid töid esitletakse augustis 2021 Eesti Rahva Muuseumis. Täpsem info näituste kohta on leitav juunis Kunstihariduse Ühingu ja Riigikantselei kodulehel.

Riigikantselei noorteprojektide meeskond, Grete Radvilavicius ja Madis Somelar

Kunstihariduse Ühing, Ilmi Laur- Paist, Annikki Puur, Heli Mänd ja Liia Jung

vene keeles