Skip navigation
evit30-hero-1
test

Contact

The Government Office

Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn

General enquires: 30aastat@riigikantselei.ee

Team

Iseseisvuse taastamine 30 -  toimkonna juht. Kontakt

Jaanus Rohumaa

Head of the team

jaanus.rohumaa@riigikantselei.ee
5750 1023

Iseseisvuse taastamine 30 -  programmi koordinaator. Kontakt

Liis Laurits

Programme coordinator

liis.laurits@riigikantselei.ee
5193 8172

Iseseisvuse taastamine 30 -  kommunikatsioonijuht. Kontakt

Heidi Ojamaa

Communications Manager

heidi.ojamaa@riigikantselei.ee
5562 4089

Iseseisvuse taastamine 30 -  noorteprojektide juht. Kontakt

Madis Somelar

Youth Project Manager

madis.somelar@riigikantselei.ee
5559 3717

Iseseisvuse taastamine 30 -  noorteprojektide koordinaator. Kontakt

Grete Radvilavicius

Youth Project Coordinator

grete.radvilavicius@riigikantselei.ee
5342 0247

Margus Kasterpalu

Project Manager of the Night Song Festival on 20 August

margus.kasterpalu@gmail.com
510 6171

Danel Pandre

Danel Pandre

Producer of the Night Song Festival taking place on 20 August at Tallinn Song Festival Grounds

danel@fullhouseagency.com
502 2773